Forløperen til
plastbelagte
hoppbakker

SELSKAPET

Conductio Oy

Conductio Oy er et selskap grunnlagt i 1987 med lang erfaring i produksjon og montering av plastmatter eller plastelementer beregnet på hoppbakker. Selskapet driver eierstyrt og vi drives fremover av et genuint ønske om å utvikle plastbeslagene som brukes i bransjen enda bedre.

Dagens høye sommertemperaturer gjør hopping vanskelig, og det trengs mye vann til vanningssystemene på plastoverflatene i hoppbakkene, slik at gliden forblir tilfredsstillende. Vårt oppdrag er å utvikle en helt ny type produkt, som utelukkende er laget av resirkulerte materialer, og hvis glideegenskaper samsvarer med snøforhold under alle værforhold. Vi ønsker også å opptre ansvarlig, så bruk av resirkulerte materialer spiller en stor rolle i vår produktutvikling.

PLASTMATTER / ELEMENTER

Plastelementene er laget av frostbestandig polypropylen, som takket være sin lave friksjonskoeffisient, er godt egnet for skihopping på grunn av sin glidende egenskaper.

LUE LISÄÄ

SNØNETT

Conductio produserer også snønett for vinterbruk i hoppbakker, som har som formål å hindre at snømasser sklir ned.

LUE LISÄÄ

KIERRÄTYS-MUOVI

Conductios plastelementer kan lages helt eller delvis av resirkulert plast.

LUE LISÄÄ

VI ØNSKER Å HANDLE ANSVARLIG,
SÅ ER BRUK AV RESIRKULERT MATERIALER
I EN STOR ROLLE I VÅR PRODUKTUTVIKLING.

HISTORIE

Historien om plastelementer

Historien om plastbelegg som dagens startet da det ble lagt merke til på 60-tallet at PVC-plasten som ble brukt på den tiden ikke var egnet til skihopping på grunn av dens glideegenskaper, på grunn av materialets høye friksjonskoeffisient. Basert på langtidstester, i 1974, ble den første fungerende plastmatten, eller plastelementet, endelig ferdigstilt, som på grunn av sin lave friksjonskoeffisient var egnet for skihopping for sommerbruk. I dag brukes fortsatt plast laget av samme råmateriale som plastbelegg for hoppbakker.

Produktutviklingen av plastelementer fortsatte og på 90-tallet ble det lagt en sikkerhetsplate på plastelementene for å forhindre skader på hoppere, spesielt ved fall. Dette produktet er utviklet av eieren av Conduction, som har vært involvert i utviklingen av produkter på feltet siden 1970-tallet. En løsning som denne sikkerhetsplaten brukes fortsatt av enkelte produsenter av plastmatter. Conductio ønsket imidlertid å utvikle produktet videre og det neste betydelige skrittet videre på feltet fant sted i 2010, da Conductios sikkerhetsplate ble endret til et solid plastelement med en fiberdel. Separate sikkerhetsplater er derfor ikke nødvendig, og plastfibrene kan ikke løsne. Sikkerheten til hopperne ble også forbedret samtidig fordi kantene på de separate sikkerhetsplatene ikke kan stikke opp mellom fibrene.

KONTAKT

Vårt team

REIJO KUIVIKKO

Managing director

reijo@conductio.net

MINNA ROITO

Projects and sales

minna.roito@conductio.net

MIRA HEINONEN

Marketing

mira@conductio.net